کنتورهاي هوشمند کشاورزي جهت نصب بر روي چاههاي برقي

تولید انواع کنتورهای هوشمند

کد خبر: 97 تاریخ انتشار: 1398/09/03
نمایش: 140
اخبار
فروش انواع کنتورهاي هوشمند مختص چاههاي کشاورزي از سايز 1 اينچ الي 20 اينچ براي چاههاي کشاورزي و برداشت هاي از رودخانه ( داراي کارت هاي شارژ ومودمهلاي مخابراتي ) ، مورد تاييد وزارت نيروو کليه سازمان هاي آب کشور

فروش انواع کنتورهاي هوشمند مختص چاههاي کشاورزي از سايز 1 اينچ الي 20 اينچ براي چاههاي کشاورزي و برداشت هاي از رودخانه ( داراي کارت هاي شارژ ومودمهلاي مخابراتي ) ، مورد تاييد وزارت نيروو کليه سازمان هاي آب کشور


افزودن دیدگاه