با دريافت کد کاربري و رمز عبور از شرکت يک سامانه براي شما فعال مي شود که مي توانيد ميزان برداشت خود را مشاهده نمائيد .

ورود به سامانه هوشمند قرائت اطلاعات کنتورهاي هوشمند منصوبه در استانهاي مختلف

کد خبر: 93 تاریخ انتشار: 1398/09/02
نمایش: 343
اخبار

افزودن دیدگاه