جهت ثبت اطلاعات کنتور و نوع نصب و تاييد سازمان آب بايد فرم نصب تهيه و به امضا گروه گشت و بازرسي رسيده باشد

دانلود نمونه صورت جلسات نصب کنتورهاي هوشمند مغناطيسي جهت بازديد گروه کشت و بازرسي

کد خبر: 92 تاریخ انتشار: 1398/09/02
نمایش: 330
اخبار

افزودن دیدگاه