جهت تاييد نصب کنتور هوشمند بر روي چاه ، فرم نصب يا در اصلاح صورت جلسه نصب بايد تهيه گردد

دانلود نمونه صورت جلسات نصب کنتورهاي هوشمند مکانيکي جهت بازديد گروه کشت و بازرسي

کد خبر: 91 تاریخ انتشار: 1398/09/02
نمایش: 325
اخبار

افزودن دیدگاه