توجه : کليه محصولات اين شرکت با توجه به تفاهم نامه چندين بانک عامل به صورت اقساط در اختيار مشتريان قرار خواهد گرفت . هر کدام از محصولات با هر قيمتي از حداقل 5 ميليون تومان الي 100 ميليون تومان قابل پر

توجه : کليه محصولات اين شرکت با توجه به تفاهم نامه چندين بانک عامل به صورت اقساط در اختيار مشتريان قرار خواهد گرفت . هر کدام از محصولات با هر قيمتي از حداقل 5 ميليون تومان الي 100 ميليون تومان قابل پر

لازم به ذکر است جهت خرید هر نوع فلومتر تسهیلات کامل توسط بانک های دولتی قابل پوشش می باشد . در اصل خرید کلیه محصولات این شرکت با تسهیلات خرید کالا به صورت اقساط برای مشتریان این شرکت فراهم می باشد .

کد خبر: 37 تاریخ انتشار: 1398/02/13
نمایش: 98
اخبار
لازم به ذکر است جهت خريد هر نوع فلومتر تسهيلات کامل توسط بانک هاي دولتي قابل پوشش مي باشد . در اصل خريد کليه محصولات اين شرکت با تسهيلات خريد کالا به صورت اقساط براي مشتريان اين شرکت فراهم مي باشد .
لازم به ذکر است جهت خريد هر نوع فلومتر تسهيلات کامل توسط بانک هاي دولتي قابل پوشش مي باشد . در اصل خريد کليه محصولات اين شرکت با تسهيلات خريد کالا به صورت اقساط براي مشتريان اين شرکت فراهم مي باشد .

افزودن دیدگاه