پرداخت 200 ميليون ريال تسهيلات 4 درصدي خريد کنتورهاي هوشمند در سراسر کشور با ثبت نام در سامانه شرکت و دريافت با تنها يک ضامن معتبر و اقساط 18 الي 24 ماهه

پرداخت 200 ميليون ريال تسهيلات 4 درصدي خريد کنتورهاي هوشمند در سراسر کشور با ثبت نام در سامانه شرکت و دريافت با تنها يک ضامن معتبر و اقساط 18 الي 24 ماهه

پرداخت 200 میلیون ریال تسهیلات 4 درصدی خرید کنتورهای هوشمند در سراسر کشور با ثبت نام در سامانه شرکت و دریافت با تنها یک ضامن معتبر و اقساط 18 الی 24 ماهه

کد خبر: 35 تاریخ انتشار: 1398/02/13
نمایش: 84
اخبار
پرداخت 200 ميليون ريال تسهيلات 4 درصدي خريد کنتورهاي هوشمند در سراسر کشور با ثبت نام در سامانه شرکت و دريافت با تنها يک ضامن معتبر و اقساط 18 الي 24 ماهه
پرداخت 200 ميليون ريال تسهيلات 4 درصدي خريد کنتورهاي هوشمند در سراسر کشور با ثبت نام در سامانه شرکت و دريافت با تنها يک ضامن معتبر و اقساط 18 الي 24 ماهه

افزودن دیدگاه