توليد کنتورهاي هوشمند انشعاب فرعي در سايزهاي 15 و 25 ميلي متر - 1/2 و 3/4 که اين نسل از کنتورهاي خانگي با حذف سيستم چرخ دنده و نمايشگر مکانيکي کامل به روزرساني شده و با توجه به نصب سيستم الکترونيکي و

توليد کنتورهاي هوشمند انشعاب فرعي در سايزهاي 15 و 25 ميلي متر - 1/2 و 3/4 که اين نسل از کنتورهاي خانگي با حذف سيستم چرخ دنده و نمايشگر مکانيکي کامل به روزرساني شده و با توجه به نصب سيستم الکترونيکي و

تولید کنتورهای هوشمند انشعاب فرعی در سایزهای 15 و 25 میلی متر - 1/2 و 3/4 که این نسل از کنتورهای خانگی با حذف سیستم چرخ دنده و نمایشگر مکانیکی کامل به روزرسانی شده و با توجه به نصب سیستم الکترونیکی و

کد خبر: 33 تاریخ انتشار: 1398/02/13
نمایش: 175
اخبار
توليد کنتورهاي هوشمند انشعاب فرعي در سايزهاي 15 و 25 ميلي متر - 1/2 و 3/4 که اين نسل از کنتورهاي خانگي با حذف سيستم چرخ دنده و نمايشگر مکانيکي کامل به روزرساني شده و با توجه به نصب سيستم الکترونيکي و صفحه نمايش ديجيتال امکان مديريت مصرف را براي سازمان هاي آب شهري و روستايي ايجاد نموده است اين کنتور در دو نوع هوشمند معمولي و هوشمند قرائت از راه دور طراحي و در دست توليد قرار گرفته است

افزودن دیدگاه