پرداخت تسهيلات خريد کنتورهاي هوشمند به کشاورزان متقاضي خريد کنتور

شرکت سانا با همکاري بانک هاي عامل جهت خريد کنتورهاي هوشمند و کمک به کشاورزان کليه محصولات خود را همراه با تسهيلات در اختيار کشاورزان قرار مي دهد . از 50 ميليون ريال الي 1.000.000.000 ريال

شرکت سانا با همکاری بانک های عامل جهت خرید کنتورهای هوشمند و کمک به کشاورزان کلیه محصولات خود را همراه با تسهیلات در اختیار کشاورزان قرار می دهد . از 50 میلیون ریال الی 1.000.000.000 ريال

کد خبر: 29 تاریخ انتشار: 1398/01/04
نمایش: 393
اخبار
شرکت سانا با همکاري بانک هاي عامل جهت خريد کنتورهاي هوشمند و کمک به کشاورزان کليه محصولات خود را همراه با تسهيلات در اختيار کشاورزان قرار مي دهد . از 50 ميليون ريال الي 1.000.000.000 ريال

شرکت سانا با همکاري بانک هاي عامل جهت خريد کنتورهاي هوشمند و کمک به کشاورزان کليه محصولات خود را همراه با تسهيلات در اختيار کشاورزان قرار مي دهد . از 50 ميليون ريال الي 1.000.000.000 ريال

افزودن دیدگاه