توليد فلومترهاي با کيفيت بسيار بالا از نوع مغناطيسي داراي تاييديه از سمت وزارت نيرو - اين نوع فلومترها با دارا بودن حتي سنسور شناسايي چرخش فلومتر در صورت نصب عمودي صفحه فلومتر به صورت خودکار چرخيده و

توليد فلومترهاي با کيفيت بسيار بالا از نوع مغناطيسي داراي تاييديه از سمت وزارت نيرو - اين نوع فلومترها با دارا بودن حتي سنسور شناسايي چرخش فلومتر در صورت نصب عمودي صفحه فلومتر به صورت خودکار چرخيده و

توليد فلومترهاي با کيفيت بسيار بالا از نوع مغناطيسي داراي تاييديه از سمت وزارت نيرو - این نوع فلومترها با دارا بودن حتی سنسور شناسایی چرخش فلومتر در صورت نصب عمودی صفحه فلومتر به صورت خودکار چرخیده و

کد خبر: 27 تاریخ انتشار: 1397/09/09
نمایش: 637
اخبار
توليد فلومترهاي با کيفيت بسيار بالا از نوع مغناطيسي داراي تاييديه از سمت وزارت نيرو - اين نوع فلومترها با دارا بودن حتي سنسور شناسايي چرخش فلومتر در صورت نصب عمودي صفحه فلومتر به صورت خودکار چرخيده و در وضعيت مناسب قرار خواهد گفت . دقت اندازه گيري و ثبات نرخ اندازه گيري اين فلومتر از به علت کيفيت سنسورهاي اندازه گيري ،الکترودها و همچنين طراحي کويلها ....

افزودن دیدگاه