سرمايه گذاري و مشارکت شرکت سهامي خاص نوآوران و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) در راه اندازي خط توليد بردهاي الکتريکي و افزايش ظرفيت توليد تجهيزات اندازه گيري

سرمايه گذاري و مشارکت شرکت سهامي خاص نوآوران و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) در راه اندازي خط توليد بردهاي الکتريکي و افزايش ظرفيت توليد تجهيزات اندازه گيري

سرمایه گذاری و مشارکت شرکت سهامی خاص نوآوران و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در راه اندازی خط تولید بردهای الکتریکی و افزایش ظرفیت تولید تجهیزات اندازه گیری

کد خبر: 2 تاریخ انتشار: 1397/07/17
نمایش: 1119
اخبار
سرمايه گذاري و مشارکت شرکت سهامي خاص نوآوران و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) در راه اندازي خط توليد بردهاي الکتريکي و افزايش ظرفيت توليد تجهيزات اندازه گيري
سرمايه گذاري و مشارکت شرکت سهامي خاص نوآوران و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) در راه اندازي خط توليد بردهاي الکتريکي و افزايش ظرفيت توليد تجهيزات اندازه گيري 

افزودن دیدگاه