کارخانه مکانیکال

-شرکت تولیدی سانا با هدف تولید تمامی تجهیزات اندازه گیری از قبیل کنتورهای هوشمند آب و برق و گاز شامل چندین واحد تولیدی می باشد که به علت نوع محصول تولیدی اجبار در محل های جدا از هم تولید می شوند .
در واحد مکانیکال تمامی بخش های فلزی و ریخته گری از قبیل

بدنه برنجی کنتورهای خانگی
بدنه چدنی کنتورهای کشاورزی
بخش های آلومینیومی فلومترهای مغناطیسی و مکانیکی
بخش های داکتیل کنتورهای صنعتی و کشاورزی

و کلیه بخش های فلزی از نوع ریخته گری و یا جوشکاری در این واحد تولید می شوند که علاوه بر تولید قطعات مورد نیاز خود به صورت قراردادی قطعات سایر شرکت ها و کارخانجات را نیز تولید می نماید .