اخبار شرکت کنتورسازی سانا و شرکت کنتورسازی ایزو

1398/02/13
استخدام بدون محدوديت از کليه متخصصين الکترونيک گرايش هاي سخت افزار و نرم افزار - کليه متخصصين داراي توانايي طراحي تجهيزات ابزار دقيق و همچنين تجهيزات قرائت از راه دور ، به صورت ثابت و پروژه اي دعوت به
1398/02/13
پرداخت 200 ميليون ريال تسهيلات 4 درصدي خريد کنتورهاي هوشمند در سراسر کشور با ثبت نام در سامانه شرکت و دريافت با تنها يک ضامن معتبر و اقساط 18 الي 24 ماهه
1398/02/13
توليد کنتورهاي هوشمند انشعاب فرعي در سايزهاي 15 و 25 ميلي متر - 1/2 و 3/4 که اين نسل از کنتورهاي خانگي با حذف سيستم چرخ دنده و نمايشگر مکانيکي کامل به روزرساني شده و با توجه به نصب سيستم الکترونيکي و
1398/01/04
شرکت سانا با همکاري بانک هاي عامل جهت خريد کنتورهاي هوشمند و کمک به کشاورزان کليه محصولات خود را همراه با تسهيلات در اختيار کشاورزان قرار مي دهد . از 50 ميليون ريال الي 1.000.000.000 ريال
1397/09/09
توليد فلومترهاي با کيفيت بسيار بالا از نوع مغناطيسي داراي تاييديه از سمت وزارت نيرو - اين نوع فلومترها با دارا بودن حتي سنسور شناسايي چرخش فلومتر در صورت نصب عمودي صفحه فلومتر به صورت خودکار چرخيده و
1397/09/08
توليد فلومترهاي با کيفيت بسيار بالا از نوع مغناطيسي داراي تاييديه از سمت وزارت نيرو - اين نوع فلومترها با دارا بودن حتي سنسور شناسايي چرخش فلومتر در صورت نصب عمودي صفحه فلومتر به صورت خودکار چرخيده و