کنتورهاي هوشمند - مختص واحدهاي استيجاري با قابليت پرداخت هزينه از طريق کنتور


اين نوع کنتورها به نحوي طراحي شده اند که متقاضي مي تواند هزينه برق مصرفي خود را با استفاده از دکمه هاي روي کنتور پرداخت نمايد و به شرکت هاي توزيع مراجعه ننمايند . همچنين در زمان ورود خود مي توانند بدهي را بر روي کنتور مشاهده و يا صفر نمايند .

جزییات بیشتر

کنتورهاي هوشمند کشاورزي جهت نصب بر روي چاههاي برقي


فروش انواع کنتورهاي هوشمند مختص چاههاي کشاورزي از سايز 1 اينچ الي 20 اينچ براي چاههاي کشاورزي و برداشت هاي از رودخانه ( داراي کارت هاي شارژ ومودمهلاي مخابراتي ) ، مورد تاييد وزارت نيروو کليه سازمان هاي آب کشور

جزییات بیشتر

کنتورهاي هوشمند گاز با قابليت پرداخت هزينه با استفاده از دکمه هاي روي کنتور


اين کنتورها به نحوي طراحي شده اند تا شرکت هاي گاز مستقر در هر شهر بتوانند بدون مراجعه به درب منازل مسکوني و يا هر محل نصب ديگر ، اطلاعات کنتور را از را دور توسط سيم کارتهاي روي کنتور قرائت کنند که با اين کار علاوه بر کاهش هزينه قرائت امنيت بسيار زيادي برا يمنازل ايجاد مي شود تا افراد سود جو مامور نما وارد منازل نشوند

جزییات بیشتر

انواع کنتورهاي هوشمند خانگي در مدل هاي مجهيز به شير قطع و يا مدل داراي مودم مخابراتي قرائت از راه دور


کنتور هاي هوشمند نسل جديد داراي شير قطع ؛ صفحه نمايش ديجيتال ، باتري با عمر مفيد حداقل 7 سال ، داراي مدل هوشمند مجهز به مودم مخابراتي جهت قرائت از راه دور ، داراي صفحه نمايش ديجيتال و مکانيکي

جزییات بیشتر

کنتورهاي هوشمند خانگي در دو مدل شير قطع و مودمقرائت از راه دور


کنتور هاي هوشمند نسل جديد داراي شير قطع ؛ صفحه نمايش ديجيتال ، باتري با عمر مفيد حداقل 7 سال ، داراي مدل هوشمند مجهز به مودم مخابراتي جهت قرائت از راه دور ، داراي صفحه نمايش ديجيتال و مکانيکي

جزییات بیشتر
آرشیو