کنتورهاي مکانيکي مخصوص چاههاي ديزلي


کنتور هوشمند مورد تاييد سازمان آب کل کشور و وزارت نيرو ، داراي کارتهاي شارژ و سهميه ، داراي مودم هاي هوشمند قرائت از راه دور ، قابليت اتصال به کنتورهاي برق و نمايش کليه اطلاعات از قبيل ميزان برداشت ، باقيمانده سهميه ، ساعت کارکرد و ...

جزییات بیشتر

کنتورهاي هوشمند کشاورزي جهت نصب بر روي چاههاي برقي


فروش انواع کنتورهاي هوشمند مختص چاههاي کشاورزي از سايز 1 اينچ الي 20 اينچ براي چاههاي کشاورزي و برداشت هاي از رودخانه ( داراي کارت هاي شارژ ومودمهلاي مخابراتي ) ، مورد تاييد وزارت نيروو کليه سازمان هاي آب کشور

جزییات بیشتر

کنتورهاي مخصوص نفت و گازوئيل


انواع کنتورهاي مکانيکي با نمايشگر ديجيتال ، نمايشگر مکانيکي و مودمهاي قرائت از راه دور

جزییات بیشتر

انواع کنتورهاي هوشمند خانگي در مدل هاي مجهيز به شير قطع و يا مدل داراي مودم مخابراتي قرائت از راه دور


کنتور هاي هوشمند نسل جديد داراي شير قطع ؛ صفحه نمايش ديجيتال ، باتري با عمر مفيد حداقل 7 سال ، داراي مدل هوشمند مجهز به مودم مخابراتي جهت قرائت از راه دور ، داراي صفحه نمايش ديجيتال و مکانيکي

جزییات بیشتر

کنتورهاي هوشمند خانگي در دو مدل شير قطع و مودمقرائت از راه دور


کنتور هاي هوشمند نسل جديد داراي شير قطع ؛ صفحه نمايش ديجيتال ، باتري با عمر مفيد حداقل 7 سال ، داراي مدل هوشمند مجهز به مودم مخابراتي جهت قرائت از راه دور ، داراي صفحه نمايش ديجيتال و مکانيکي

جزییات بیشتر
آرشیو